Miten muisti toimii?

Miten muisti toimii?


Kun opit käyttämään muistijärjestelmääsi tehokkaasti, oppiminen on syvällistä ja pitkävaikutteista.

Muistijärjestelmä on tärkeä osa aivoja. Se tallentaa, varastoi ja palauttaa mieleen koettuja ja opittuja asioita.

Jos et käytä muistiasi tietoisesti ja aktiivisesti, jätät oppimasi ja kokemasi asiat tallentamatta. Ilman muistin aktiivista käyttöä oppiminen on pintapuolista ja aika hyödytöntä.

Kun keskityt oppimiseen ja kokemuksiin, pitkäkestoiseen muistiisi karttuu tietopääomaa, joka auttaa hyvän elämän rakentamisessa.Hippokampus on aivojen muistikeskus. Kun nukut, hippokampuksen ja aivokuoren välisessä neuroniverkostossa on käynnissä päivän muistojen "replay", uudelleen soittaminen. 

Merkitykselliset, haastavat ja vahvoja tunteita herättäneet kokemukset tallentuvat yhä vahvemmin pitkäkestoiseen muistiin. Aivan kuin tallentaisit sinulle tärkeitä biisejä soittolistalle. Nukkuminen on välttämätöntä muistin tehokkaalle toiminnalle.

Mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen tehostaa muistamista ja oppimista: MIKSI JOSKUS ON VAIKEA MUISTAA?

Muistijärjestelmä voi lukkiutua, jos jokin häiritsee sen toimintaa. Häiriötekijä voi olla kova stressimasennusahdistuspäihteiden käyttö tai traumaattinen muisto, jota aivot eivät pysty vielä käsittelemään.

Muistamisen vaikeus voi johtua tarkkaavaisuusongelmistakielellisistä erityisvaikeuksistahahmotushäiriöstä tai motivaation puutteesta. Jos ihminen ei hahmota vastaanottamaansa tietoa tai ei tahdo käsitellä sitä, tietoa on vaikea tallentaa muistiin.Voit tietoisesti vaikuttaa siihen, mitä tahdot tallentaa muistiisi. Keskity ottamaan tietoa vastaan ja harkitse: Onko tämä minulle hyödyllistä tietoa ja muistamisen arvoista?

Helpota muistiin tallentamista tekemällä muistiinpanoja ja alleviivauksia.  Myös valokuvien ottaminen, äänittäminen, piirrokset sekä mielessä kertaaminen tehostavat muistijärjestelmän toimintaa.

 
MITEN MUISTI TOIMII_.pdf MITEN MUISTI TOIMII_