Omia aivoja voi kehittää ja muokata

Omia aivoja voi kehittää ja muokata


Kokemukset muovaavat aivoja. Ne määräävät, mitkä neuronit vahvistuvat ja mitkä karsiutuvat pois. 

 

Kaikki, mitä päivittäin koet, ajattelet ja opit, muokkaa aivojasi. Toistuvista ajatuksista ja teoista syntyy vahvoja polkuja aivoihin.  

  • Kokemukset, joita koet usein; ajatukset, joita ajattelet toistuvasti ja asiat, joita harjoittelet paljon vaikuttavat vahvistavasti aivojen synapsiyhteyksiin. 
  • Kokemukset, joita et koe; ajatukset, joita et ajattele ja asiat, joita et harjoittele, saavat osan neuroneista surkastumaan, koska niitä ei käytetä. 

Tätä kutsutaan neuroplastisuudeksi.  Aivot ovat plastiset eli toiminnallisesti muovautuvat. 

Neuroplastisuus on:

Kehityksellistä plastisuutta: Tietyinä ikäkausina kaikkien ihmisten aivoissa tapahtuu rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. 

Kolmen ensimmäisen ikävuoden aikoina aivot kehittyvät nopeasti ja ihminen oppii muutamassa vuodessa elintärkeitä taitoja: liikkumaan, puhumaan ja ajattelemaan. 

Toinen tärkeä aivojen kehityskausi ajoittuu murrosikään. Silloin viimeistellään aivojen huippu: Etuotsalohko kehittyy voimakkaasti ja ajattelu muuttuu tunne- ja  ajattelutaitojen taantumisen kautta aikuismaisemmaksi.  

Murrosikä on aivoille vaativaa aikaa. Etuotsalohkon rakennustyö voi tehdä olon uneliaaksi ja tunteiden käsittely saattaa olla haastavaa. Kun tämä kehitysvaihe murrosiästä noin 25 - 28 vuoden ikään on ohi, ihminen on useimmiten aiempaa harkitsevampi. Korkeammat aivotoiminnot ovat kehittyneet. 

Oppimisen ja muistamisen plastisuutta: Kaikki, mitä ajattelet, opit ja tallennat muistiin, muovaa synapsiyhteyksiä.

Myös elämää ja hyvinvointia vahingoittavat teot ja ajatukset muodostavat yhtä lailla vahvoja synapsiyhteyksiä. Jos ajattelet paljon kielteisiä tai toimintaasi lamaannuttavia ajatuksia tai toimit usein terveyttäsi ja hyvää oloasi riskeeraten, nämä tavat jättävät jälkensä aivojen neuronipolkuihin. Toiminta- ja ajattelutavat voivat urautua niin vahvoiksi poluiksi, että lopulta tapoja on vaikea muuttaa. 

Oman elämän muuttamiseen tarvitaan sinnikkyyttä. Kun haluat muutosta elämääsi, mieti: Minkä asioiden, tapojen ja ajatusten pitää muuttua?  

Lähde rakentamaan aivoihisi uudenlaista polkua, joka muodostuu uusista ajatuksista ja uusista tavoista. Uuden polun vahvistumiseen voi mennä aikaa, koska vanhat polut ovat vahvoja.  Uudet polut vahvistuvat, kun toistat säännöllisesti uusia tapoja ja ajatuksia.

 

 
 

Lue myös:

Mitä aivoissa tapahtuu murrosiässä?

 

Kuvat: Adobe Stock
 

AIVOJA VOI  KEHITTÄÄ JA MUOKATA.pdf AIVOJA VOI KEHITTÄÄ JA MUOKATA