Korvaako tekoäly ihmisaivot?

Korvaako tekoäly ihmisaivot?


Tekoäly matkii ihmisen aivotoimintaa ja kerää personoitua dataa ihmisen mielen liikkeistä.

Tekoälyllä tarkoitetaan ohjelmointia, joka matkii ihmisen aivotoimintaa ja toimii "kuin ihminen".

Tekoälyllä tarkoitetaan myös sitä, että palvelun algoritmi kerää tietoa ihmisen henkilökohtaisesta mielen toiminnasta ja personoi palveluja keräämänsä datan perusteella. Toisin sanoen tekoäly myötäilee tapojasi ja mieltymyksiäsi ja tuottaa sinulle suunniteltuja palveluita. Tekoäly opiskelee, miten juuri sinä toimit ja mitä sinä mahdollisesti haluat nähdä ja kuulla. 

Kun käytät sosiaalista mediaa, ei ole sattumaa, että näet tiettyjen ihmisten päivitykset, juuri tietyt mainokset tai tietyt musiikkikappaleet. Taustalla on algoritmi, joka syöttää juuri sinulle personoitua sisältöä. 

Nämä algoritmit voivat lisätä netti- ja älypuhelinriippuvuutta. Personoitu sisältö kiihdyttää dopamiinin tuotantoa ja siksi älylaitteen sisällön selaamista voi olla vaikea lopettaa.

Tulevaisuudessa tulemme näkemään tekoälyllä toimivia itseohjautuvia autoja, personoituja digi-sanomalehtien etusivuja ja paljon muita innovaatioita, joita tuskin osaamme vielä edes kuvitella. MIHIN TEKOÄLY EI PYSTY?

Tekoälyllä varustetut laitteet korvaavat ihmisen monissa työtehtävissä.  Lukuisat nykyiset ammatit katoavat, kun työntekijät korvataan tekoälytekniikalla. On kuitenkin monia taitoja ja inhimillisiä vahvuuksia, joissa tekoäly ei tule korvaamaan ihmistä kenties koskaan.

On vaikea kuvitella, että tulevaisuudessakaan lukisimme robotin kirjoittamia kirjoja,  yritysten johtamisesta ja päätöksenteosta vastaisi tekoäly tai että lapsia opettaisi kouluissa robotti-opettajat. Tosin jo nykyisin osassa luokkahuoneista toimii robotti apuopettajana!

Ihmisen vahvuuksista keskeisimpiä ovat elämänkokemusempatiavuorovaikutustaidotkriittinen ajatteluluovuusinnovaatioiden luominen ja yrittäjyys.  Näissä taidoissa ihmistä on vaikea korvata tekniikalla. 

World Economic Forum  on listannut ihmisten tärkeimmät taidot vuoteen 2022 mennessä:

1.  Analyyttinen ajattelu

2. Innovaatioiden kehittäminen. 

3. Aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat.

4. Luovuus. 

5. Ohjelmointi ja tegnologian design.

6. Kriittinen ajattelu. 

7. Ongelmanratkaisu.

8. Johtamistaidot ja sosiaalinen vaikuttaminen. 

9. Tunneälykkyys.

10. Systeemianalyysi. 

 

Lähde:

Future of Jobs report 2018, World Economic Forum

 

Luovuus, kriittinen ajattelu  ja vuorovaikutustaidot nousevat yhä arvokkaampaan asemaan työelämässä.

Tekoälyn kehittymisen myötä monia nykyisiä ammatteja todennäköisesti katoaa, mutta tilalle tulee uusia. Opintoja ja työuraa kannattaa miettiä myös siltä kannalta, missä työtehtävissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa ihmisaivoja.   

 

KORVAAKO TEKOÄLY IHMISAIVOT_.pdf KORVAAKO TEKOÄLY IHMISAIVOT_