Mitä aivoissa tapahtuu murrosiässä?

Mitä aivoissa tapahtuu murrosiässä?


Murrosikä on korkeamman tason aivoprosessien treenaamista ja etuotsalohkon "viimeistelyä" aikuismaiseen ajatteluun. 

Murrosiän myötä nuoret alkavat yhä enemmän miettiä, mihin he haluavat keskittyä ja mitkä ovat heidän vahvuutensa.

Lahjakkuus  ja taitavuus alkavat näkyä aiempaa selkeämmin murrosiässä tai pian sen jälkeen. "Keskiverroksi" tai "heikoksi" leimattu oppilas saattaa alkaa yllättäen loistaa jollakin luovuuden tai älykkyyden osa-alueella. Hänestä voi nousta esiin aivan uusia puolia.Tämä johtuu aivojen etuotsalohkon kehittymisestä. 

Virheiden tekeminen treenaa ja muokaa aivoja. Murrosikä on itsenäistymisen ikävaihe, samoin kuin uhmaikä ( jota myös "tahtoiäksi" kutsutaan) oli kaksivuotiaana. Itsenäistyessään ihminen tekee usein virheitä.

Virheiden tekeminen on hyvää treeniä aivoille! Kun joutuu kohtaamaan virheen aiheuttamat seuraukset ja miettimään, missä kohtaa meni mönkään, aikuismaisemmat ajattelumallit alkavat rakentua aivoissa. 

Hyvä ravinto on murrosiässä tärkeää.  Ravinto tukee aivojen kehittymistä. Etuotsalohkon rakennustyömaalla tarvitaan laadukasta rasvaa, jotta neuronit saavat ympärilleen riittävästi myeliiniä. Tutkimuksissa on huomattu, että rasvan puute heikentää huomattavasti oppimistuloksia. 

Murrosiässä tunnetaidot ja sosiaaliset taidot voivat taantua.  Murrosikäisellä saattaa olla heikommat tunteiden käsittelytaidot kuin kymmenvuotiaalla. Jo omaksutut tunnetaidot ja sosiaaliset taidot saattavat yllättäen kadota - mutta pääsääntöisesti ne tulevat takaisin. 

Murrosikäisen voi olla vaikea tunnistaa toisten ihmisten tunteita ilmeiden perusteella. Hän voi tulkita esimerkiksi huolestuneen ilmeen vihaiseksi tai uhkaavaksi. Tai toisen väsymyksen ylimielisyydeksi. Tämä voi aiheuttaa vaikeuksia ihmissuhteissa. 

Olo voi myös tuntua uneliaalta siitä huolimatta, että nukkuu riittävästi.  Monilla on motivaatio kateissa eikä aikuisten hyvää tarkoittavat motivointipuheet mene millään jakeluun.

Kaikki tämä johtuu paljolti myllerryksestä etuotsalohkon alueella. Kaikki tunteisiin liittyvät aivotoiminnot voivat olla hankalia. 

Kriittisyys ja kyseenalaistaminen kertovat ajattelun kehittymisestä.  Murrosikäinen arvostelee usein aikuisia, systeemejä ja kavereita. Tämä liittyy korkeampien ajattelun taitojen harjoitteluun sekä itsenäistymiseen. Ketään ei pidä loukata arvostelulla - itseä voi kuitenkin lohduttaa sillä, että kärkevät kommentit ovat merkki ajattelun kehittymisestä. 

 

Lue myös: 

Mitä yhteistä on aivoilla ja tietokoneella? 

 

Kuvat: Adobe Stock

AIVOT JA MURROSIKÄ.pdf AIVOT JA MURROSIKÄ