Ajattelu on aivojen tärkein työväline

Ajattelu on aivojen tärkein työväline


Ajattelun taidot auttavat käyttämään aivoja tehokkaasti.

 

Ajattelu on aivotoimintaa, jolla voit vaikuttaa hyvin paljon elämääsi.

Ajattelemalla...

 • teet järkeviä päätöksiä.
 • opit tehokkaammin. 
 • käsittelet tunteita ja ihmissuhteita.
 • vahvistat itsetuntoasi.
 • ennakoit ja suunnittelet arkeasi.
 • hallitset elämääsi.
 • rakennat tulevaisuuttasi. 

 

Omiin ajatuksiin kannattaa kiinnittää huomiota. Ajattele, miten ajattelet. 

 

MINDSET

Ajattelusta muodostuu mindset, vallitseva ajattelumalli. Standfordin yliopiston psykologian professori, motivaatiotutkija Carol Dweck jakaa ajattelumallit kasvun mindsetiin (growth mindset) ja muuttumattomuuden mindsetiin (fixed mindset). 

Kasvun mindset tarkoittaa ajattelumallia, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on mahdollisuuksia mihin tahansa. Oli lähtökohdat mitkä tahansa, kenestä tahansa voi kasvaa ja kehittyä mitä tahansa. 

Muuttumattomuuden mindset on ajattelutapa, jonka mukaan ihmisen mahdollisuudet ja tulevaisuus ovat ennalta määritelty.

Muuttumattomuuden mindsetin omaava aikuinen esimerkiksi uskoo tietävänsä, mitä tietystä nuoresta voi tulla isona ja mihin ammattiin tämä kykenee. Samoin silloin, jos itse tosissaan ajattelet, ettet voi pärjätä elämässäsi tai toteuttaa haaveitasi, muuttumattomuuden mindset on vallitseva.

  

AJATTELUN TAIDOT

Ajattelun taidot tarkoittavat paljon muutakin kuin mindsetia. Ajattelun taidot ovat kykyä ymmärtää omaa ajattelua: 

 • Millä tavalla sinä opiskelet? Millaisia vaiheita oppimisprosessissasi on?
 • Miten teet päätöksiä? Mitä vaiheita päätöksenteossa on?
 • Miten ratkaiset ongelmia? Mitkä ovat ongelmanratkaisun työvaiheet?
 • Miten prosessoit asioita kriittisesti?
 • Milloin käytät intuitiota ja milloin kriittistä ajattelua?
 • Millaisia tavoitteita asetat itsellesi ja millaisilla ajatuksilla ja teoilla etenet kohti päämäärääsi?

 

Ajattelussa voi käyttää kognitiivisia, metakognitiivisia ja motivoivia strategioita.

Kognitiiviset strategiat  tarkoittavat ajatteluprosesseja: Muistiin tallentamista ja muistista palauttamista, tehtävien ratkaisemista ja tietokokonaisuuksien ymmärtämistä. 

Metakognitiiviset strategiat ovat  ajattelun ajattelua  ja oppimaan oppimista - omien ajattelustrategioiden tarkkailua  ja arviointia: Millaisia ajattelukaavoja käytät? Mitä vaiheita päätöksenteossasi ja ongelmanratkaisussasi on? Miten suunnittelet ja toteutat tavoitteesi sekä haaveesi? Mitä prosessointivaiheita sisältyy kriittiseen ajatteluun? Milloin käytät intuitiota ja milloin strategista ajattelua? Miten yhdistät strategisen ajattelun ja intuition?

Motivoinnin strategiat ovat kognitiivisten ja metakognitiivisten strategioiden yhdistämistä sosioemotionaalisiin taitoihin: Tunteiden, tahdon, sinnikkyyden ja tekojen kanavointia harkittuun ja viisaaseen ajatteluprosessiin. 

Tehokas ajattelu on kehä, jossa ihminen tarkkailee, arvioi ja suunnittelee omaa ajatteluaan käyttäen kognitiivisia ja metakognitiivisia strategioita: 

 
AJATTELU ON AIVOJEN TYÖKALU.pdf AJATTELU ON AIVOJEN TYÖKALU